Yrityksen lupaus ja arvot

Me isännöörähän, että sun on hyvä olla ja asua! Hyväkuntoisen kiinteistöjen arvo on korkealla, siinä on hyvä asua ja se menee tarvittaessa paremmin kaupan.

Me haluamme ylläpitää kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöitä siten, että niiden energiankulutus on hallinnassa ja siellä on turvallinen ja edullinen asua. Haluamme myös luoda palveluja, joiden avulla asukkaiden on helpompi olla ja asua.

 

Yrityksen arvot ohjaavat yrityksen ydinlupausta ja siltä osin ydinlupaus alkaa elämään. Yrityksen arvoja ovat laadukas toiminta, avoimuus, joustavuus, luottamus ja vastuuntunto.

Laatu näkyy jatkuvana tuotteiden, palveluiden, toimintatapojen parantamisena ja tehostamisena, jatkuvana osaamisen kehittämisenä, ammatti-taidon arvostuksena, työn menestyksellisen suorittamisen edellytyksistä huolehtimisena ja tavoitteellisena toimintana.

Avoimuus ilmenee aitona vuorovaikutuksena yrityksen sisällä sekä luotettavana ja aktiivisena viestintänä yrityksen asiakkaille ja sidosryhmille.

Joustavuudella pyrimme parantamaan palveluamme, olemalla tavoitettavissa myös työajan ulkopuolella ja olemalla lähellä ihmisiä tarpeen vaatiessa.

Luottamus ja vastuuntunto, hyvää isännöintitapaa noudattavat eettiset ohjeet ovat perusta yrityksellemme, joka noudattaa vastuullista, oikeudenmukaista ja kannustavaa ilmapiiriä. Yritys kunnioittaa oikeudenmukaisia liiketoimintatapoja. Ympäristöön liittyvät asiat on meille myös tärkeitä.